Bestel al je studieboeken
eenvoudig op één plek

Op Studiewinkel kun je als vakgroep- / leermiddelencoördinator of docent eenvoudig leermiddelen- of literatuurlijsten samenstellen. Als student kun je hier binnenkort je leermiddelen- of literatuurlijst vinden en gemakkelijk op één plek je studieboeken bestellen.

Over ons

Dit platform is een initiatief van een coöperatie van educatieve uitgevers. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Met dit platform willen we bijdragen aan een goed verloop van het nieuwe studiejaar. Want als studenten op tijd hun studiemateriaal besteld en in huis hebben kan het studiejaar goed van start!

 

Ben je werkzaam als vakgroep- / leermiddelencoördinator of docent? Goed nieuws! Via deze pagina kun je je leermiddelen- of literatuurlijst voor het studiejaar 2023/2024 samenstellen en publiceren.

 

Ben je student? Vanaf juli kun je hier je studieboeken bestellen.

 

Ben je geïnteresseerd in, of heb je vragen over Studiewinkel en wil je met ons in contact komen? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij spoedig contact met je op.

 

Veel gestelde vragen

Studiewinkel.nl is een platform dat aan instellingen, coördinatoren en docenten in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) hulp biedt bij het samenstellen, beheren en publiceren van leermiddelen- en literatuurlijsten.
Aan studenten in het hoger onderwijs biedt het platform een centrale plek waar zij hun lijst kunnen vinden en hun leermiddelen/studieboeken eenvoudig en efficiënt kunnen bestellen.

 

Het plotselinge wegvallen van de grootste leverancier van studiemateriaal in het hoger onderwijs  heeft bij uitgevers onzekerheid en zorg veroorzaakt over het aankomende studiejaar.
In een klap werd onduidelijk of en hoe onderwijsinstellingen aankomend studiejaar gefaciliteerd worden in het proces van aanbieden van actuele, centraal beschikbare literatuur- en leermiddelenlijsten. Voor studenten verdween een belangrijke online omgeving om hun leermiddelen/studieboeken te bestellen, met als risico dat zij niet goed voorbereid aan hun studie beginnen.

Om te voorkomen dat het onderwijsproces het komende studiejaar vertraging oploopt, hebben een aantal educatieve uitgevers samen met ketenpartners gewerkt aan een structurele oplossing voor de ontstane situatie. Dit heeft geresulteerd in Studiewinkel.nl

Studiewinkel.nl is een platform zonder winstoogmerk. Dit betekent dat alleen de kosten moeten worden gedekt. De kosten van de coöperatie worden gedragen door de leden naar rato van hun omzet. Dit gebeurt in de vorm van een toetredingsfee en een jaarlijks bedrag.

 

Studiewinkel.nl biedt instellingen, coördinatoren en docenten een tool voor het samenstellen, beheren en publiceren van literatuur- en leermiddelenlijsten. De basis voor dit proces wordt gevormd door de procesflow zoals instellingen in het hoger onderwijs dit sinds jaar en dag gewend zijn.
Aan studenten biedt het platform een centrale plek waar zij hun literatuur- en leermiddelenlijst kunnen vinden en hun leermiddelen/studieboeken eenvoudig en efficiënt kunnen bestellen.

Het aanbod is nog in ontwikkeling. Ambitie is om te komen tot een volledige oplossing voor docenten en studenten. In 2023 willen we alle titels die op voorraad liggen bij CB kunnen leveren. Na 2023 willen we, stap voor stap, doorbouwen tot nagenoeg een volledige dekking van alle lijsten.    

Vooralsnog kunnen alleen (studie)boeken via Studiewinkel.nl worden besteld, geen digitaal studiemateriaal. Wel wordt een eventuele digitale omgeving die bij het boek hoort gewoon meegeleverd (via de activatiecode in het boek). Ook e-books zijn in de eerste release nog niet beschikbaar. Aan dit aanbod wordt gewerkt.

 

Via Studiewinkel.nl kun je nieuwe studieboeken bestellen. Tweedehands studieboeken bestellen of aanbieden is niet mogelijk.

 

Op Studiewinkel.nl kunnen studenten hun eigen literatuur- en leermiddelenlijst vinden  en met behulp daarvan in één keer snel en eenvoudig hun leermiddelen bestellen. Shoppen bij verschillende aanbieders en zonder centrale leermiddelen- of literatuurlijst is dus niet nodig.

 

Studiewinkel.nl biedt een tool voor literatuur- en leermiddelenlijsten - een online hulp voor het samenstellen, beheren en publiceren van deze lijsten. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen hun literatuur- en leermiddelenlijsten centraal en efficiënt beheren, wat veel tijd- en kostenbesparing oplevert. Er hoeft niet met losse bestanden gewerkt te worden, wat foutgevoeliger is en meer tijd kost.

  • De tool biedt flexibiliteit in de opbouw van literatuur- en leermiddelenlijsten, zoals een indeling in periode, opleiding, module en/of leerjaar;
  • De tool biedt controle en overzicht over het leermiddelenproces;
  • De tool biedt een duidelijk totaaloverzicht van alle ‘verplichte’ en vrijwillige titels per opleiding;
  • Met het gebruik van de tool is betere sturing mogelijk op kostenbesparing voor studenten.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de inrichting van het platform. Hierbij wordt het actuele proces van het samenstellen van literatuur- en leermiddelenlijsten, dat al voor de zomer plaatsvindt, gevolgd. Meerdere onderwijsinstellingen werken mee aan dit traject, zodat de straks geboden oplossing optimaal geënt zal zijn op de vraag uit het onderwijs.
Studiewinkel.nl zal vanaf mei beschikbaar zijn voor coördinatoren en docenten om literatuur- en leermiddelenlijsten te genereren, en vanaf juli voor bestellingen van studenten.

Alle in Nederland gevestigde onderwijsinstellingen kunnen hun literatuur- en leermiddelenlijsten op Studiewinkel.nl samenstellen en publiceren. Alle studenten uit het hoger onderwijs (hbo-instellingen en universiteiten) kunnen hun leermiddelen, mits verkrijgbaar, via Studiewinkel.nl aanschaffen.

 

Het platform Studiewinkel.nl is een initiatief van een coöperatie die is ontstaan uit een precompetitieve samenwerking van educatieve uitgeverijen. Aangesloten zijn reeds Boom uitgevers en Noordhoff.
Deze samenwerking is niet exclusief en staat open voor deelname van alle educatieve uitgevers. Voorwaarde is dat zij voor hun logistieke dienstverlening en distributie met CB in Culemborg samenwerken.

Deze samenwerking is niet exclusief en staat open voor deelname van alle educatieve uitgevers. Voorwaarde is dat zij voor hun logistieke dienstverlening en distributie met CB in Culemborg samenwerken.

 

De uitlevering en distributie van de via Studiewinkel.nl bestelde studiematerialen verlopen via CB in Culemborg.

 

Studiewinkel.nl wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen. Daarnaast is er overleg met instellingen en haar stakeholders zoals de Vereniging Hogescholen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De uitlevering en distributie van de via Studiewinkel.nl bestelde studiematerialen verlopen via CB in Culemborg.

 

Deelname aan de coöperatie staat open voor alle educatieve uitgevers. Voorwaarde is dat zij voor hun logistieke dienstverlening en distributie met CB in Culemborg samenwerken.

 

Partijen die contact willen met de initiatiefnemers kunnen dat aangeven in het contactformulier op Studiewinkel.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.